KONTAKT GortoMed
wózki inwalidzkie

telefon

77 556 02 77
e-mail
info@gorto-med.pl

Schodołazy, Wózki elektryczne, Podno¶niki transportowe, Windy dla niepełnosprawnych

wózki elektryczne
schodołazy STRONA GŁÓWNA schodołazy O FIRMIE schodołazy SPIS TRE¦CI schodołazy LINKI schodołazy NAPISZ DO NAS! schodołazy KONTAKT schodołazy

sprzęt rehabilitacyjny

PRODUKTY
wózki elektryczne

higiena pacjenta Higiena Pacjenta

wózki elektryczne

windy dla niepełnosprawnych Łóżka rehabilitacyjne

łóżka rehabilitacyjne

materace przeciwodlezynowe Materace przeciwodleżynowe

Materace przeciwodleżynowe

materace przeciwodlezynowe Koncentratory tlenu

Materace przeciwodleżynowe

windy dla niepełnosprawnych Podno¶niki dla niepełnosprawnych

wózki elektryczne

windy dla niepełnosprawnych Schodołazy

wózki elektryczne

windy dla niepełnosprawnych Windy dla niepełnosprawnych

wózki elektryczne

windy dla niepełnosprawnych Wózki elektryczne

wózki elektryczne
sklep rehabilitacyjny
platformy dla niepełnospawnych

ZADAJ PYTANIE
Podno¶niki k±pielowe


windy schodoweLeasing sprzętu rehabilitacyjnego, medycznego i sportowego

winda dla niepełnosprawnych Regulamin zakupów


Regulamin zakupów w GORTO-MED

 • 1. Wszystkie ceny podane w sklepie s± cenami brutto (zawieraj±ce podatek VAT)
  2. Zamówienia można składać poprzez witrynę internetow± (sklep internetowy), jak również poczt± elektroniczn±; sklep@gortomed.com, telefonicznie/fax 77 556 02 77
  3. Klient składaj±c zamówienie, składa ofertę kupna zamawianych przedmiotów (towarów), zgodnie z informacj± na ich temat znajdując± się w tym momencie zamówienia na witrynie sklepu.
  4. Wi±ż±ca dla stron transakcji jest cena widniej±ca przy produkcie w momencie złożenia zamówienia przez klienta.
  5. Również inne elementy oferty , jak zawartość zestawu, koszt dostawy oraz wszelkie pozostałe warunki s± wi±ż±ce dla stron zgodnie z treści± w momencie złożenia zamówienia przez klienta.
  6. Warunkiem realizacji zamówienia jest podanie dokładnych danych(imię, nazwisko oraz adres dostawy) wraz z numerem telefonu , umożliwiaj±cych naszym pracownikom weryfikację rzetelności złożonego zamówienia.
  7. Moment podania dokładnych danych wraz z numerem telefonu przez klienta jest też okazj± do ewentualnego skorygowania błędnie podanych danych lub błędnie dokonanego zamówienia . Późniejsze dokonanie zmian może być utrudnione, gdyż po złożeniu zamówienia zostaje ono skierowane do realizacji i towar może znajdować się już w drodze do zamawiaj±cego.
  8. Po przyjęciu zamówienia sprzedawca ma prawo potwierdzić je telefonicznie. Sklep może odmówić realizacji zamówienia , którego rzetelności nie udało się potwierdzić.
  9. Czas realizacji zamówienia składa się z okresu od zamówienia - do wysłania towaru i wynosi od 1 do 7 dni roboczych. Jest równy całkowitemu terminowi realizacji zamówienia, jeśli zamówione produkty s± dostępne od ręki w naszym magazynie lub u producentów.
  10. Dostawa poczt± (przesyłka priorytetowa) oznacza od 1 do 2 dni roboczych od wysłania towaru, a przesyłka wysłana firmą kuriersk± trafia do adresata na drugi dzień roboczy po nadaniu.
  11. W przypadku chwilowego braku zamówionego towaru w magazynie czas ten może się wydłużyć . O takim przypadku klient każdorazowo jest informowany, poczt± elektroniczn± lub telefonicznie, niezwłocznie po złożeniu zamówienia. Warunki realizacji zamówień nietypowych są każdorazowo ustalane z klientem indywidualnie.
  12. Poprzez wydłużenie się czasu realizacji zamówienia klient ma prawo zrezygnować z zamówionego towaru w momencie, gdy jest informowany o zmianach.
  13. Zamówiony towar dostarczamy za pomocą firmy kurierskiej bądż Poczt± Polsk± . Kupuj±cy jest obci±żany kosztami dostawy.
  14. Dowód zakupu (paragon lub oryginał faktury VAT) jest doł±czany do przesyłki.
  15. Za zakupy w sklepie można zapłacić w następuj±cy sposób:
  Przedpłata - przelewem na rachunek bankowy. Numer rachunku dostępny jest w linku KONTAKT. Na życzenie podajemy numer rachunku bankowego również przez pocztę e-mail. Na życzenie wysyłamy fakturę Pro-forma. Towar wysyłamy po wpłynięciu kwoty na rachunek (przedpłata)
  Przy odbiorze, czyli za tzw. pobraniem. W tym przypadku klient otrzymuje dowód zakupu towaru i kosztów transportu.


 • ZASADY PRZYJMOWANIA I ROZPATRYWANIA REKLAMACJI TOWARÓW


 • §1. Gwarancje, rękojmia i zwrot towaru.
  1. Wszystkie produkty oferowane przez Gorto-Med są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.
  2. Produkty posiadaj± gwarancję producenta, importera lub sprzedaj±cego. Każdorazowo warunki realizacji gwarancji s± określone w formularzu doł±czonym do produktu. Zazwyczaj okres gwarancji wynosi rok (12 miesięcy), a ewentualne odstępstwa od tej reguły s± zaznaczone w opisie wyrobu.
  3. Gwarancja, rękojmia nie obowi±zuje, gdy produkt dotknięty jest uszkodzeniem mechanicznym pochodzenia zewnętrznego. Niezbędnym warunkiem uwzględnienia ewentualnych roszczeń klienta z tytułu uszkodzenia czy okradzenia przesyłki w transporcie jest jej sprawdzenie przy odbiorze. Przed odebraniem przesyłki z poczty lub od kuriera należy sprawdzić, czy opakowanie nie uległo uszkodzeniu w transporcie. W szczególności należy zwrócić uwagę na stan taśmy lub plomb naklejonych na przesyłkę. W przypadku, kiedy opakowanie nosi znamiona uszkodzenia lub plomby są zerwane, można nie przyjmować przesyłki i w obecności kuriera (doręczyciela), należałoby sporz±dzić protokół szkody oraz jak najszybciej skontaktować się ze sprzedawc± w celu wyjaśnienia sprawy.
  4. W przypadku zakupu towaru przez internet klient, zgodnie z ustawą z dnia 27 lipca 2002r o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzon± przez produkt niebezpieczny( DZ.U. Nr 22 ,poz. 271) ma prawo do zwrotu towaru bez podania jakichkolwiek przyczyn w terminie 10 dni od jego otrzymania. Zwracany towar powinien być odesłany w oryginalnym, nieuszkodzonym pudełku. Przed wysyłk± należy skontaktować się telefonicznie ze sprzedaj±cym. Towar powinien być odesłany z oryginałem dowodu sprzedaży (paragonu, faktury).
  5. Sprzedaj±cy gwarantuje zwrot kwoty równej cenie towaru. Zwrot kosztów następuje przelewem na konto wskazane przez klienta lub przekazem pocztowym po otrzymaniu zwracanego towaru i sprawdzeniu, czy nie jest uszkodzony.
  6. W przypadku nieuzasadnionej reklamacji lub uszkodzenia sprzętu z winy użytkownika, wszelkie koszty wymienionych procedur ponosi kupuj±cy.

 • § 2. Reklamacje.
  Zasady rozpatrywania reklamacji reguluje ustawa z dnia 27 lipca 2002r. (art 8, ust 4) o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu Cywilnego Dz.U. Nr 141 poz.1176.
  1. Reklamacji podlegaj± wady ukryte powstałe z winy producenta.
  2. Podstaw± przyjęcia reklamacji powinien być dowód zakupu towaru (paragon fiskalny lub faktura VAT) oraz zgłoszenie reklamacyjne.
  3. Koszt przesyłki reklamowanego towaru pokrywa kupujący, chyba, że zostanie postanowione inaczej.
  4. Standardowo, termin rozpatrzenia reklamacji to 14 dni roboczych od daty dostarczenia uszkodzonego towaru do firmy Gorto-Med.
  Okres ten może się wydłużyć w przypadku towarów importowanych.

 • § 3. Procedura składania reklamacji.
  1. Klient zgłasza (telefonicznie lub e-mailem) do firmy Gorto-Med uszkodzenie towaru.
  2. Klient sporz±dza protokół  reklamacyjny, w którym szczegółowo opisuje stwierdzon± wadę i okoliczności jej powstania.
  3. Protokół wraz z oryginałem dokumentu zakupu oraz kart± gwarancyjn± wyrobu należy przesłać do sprzedaj±cego.
  4. Wraz z dokumentami należy przesłać produkt, którego reklamacja dotyczy. W przypadku sprzętu takiego jak: rowery rehabilitacyjne, atlasy, bieżnie itp. przedstawiciel sprzedaj±cego ustala z klientem formę i termin odbioru towaru firmą kuriersk±. Produkt odbierany od klienta musi być przygotowany do transportu (zapakowany w firmowe opakowanie).
  5. Kolejne czynności prowadzi firma Gorto-Med, a o wynikach informuje klienta ( podaje termin zwrotu naprawionego b±dź wymienionego towaru).

 • Ochrona danych osobowych
  1. Składaj±c zamówienie, klient świadomie zgadza się na przetwarzanie i wykorzystywanie jego danych osobowych w celu realizacji zamówienia. Dane te nie są przetwarzane ani wykorzystywane w żadnym innym celu.
  2. Jeśli klient składaj±c zamówienie i logując się zgodzi się na otrzymywanie informacji o promocjach, jego dane (adres e-mail) będą wykorzystywane również w celu wysyłania tych informacji.
  3. Struktura witryny sklepu została tak zaprojektowana, aby można j± było odwiedzać bez konieczności identyfikacji lub ujawniania danych osobowych . Podczas odwiedzania witryn nie są też gromadzone żadne dane służ±ce do identyfikacji samego odwiedzaj±cego lub jego komputera.
  4. Właścicielem sklepu jest firma.
  5. Adres prowadzenia działalności jest jednocześnie adresem korespondencyjnym sprzedawcy.

 • Wszelkich odpowiedzi na pytania odnośnie regulaminu sklepu internetowego, ofert produktów, warunków zamówień i realizacji udzielamy telefonicznie lub poprzez e-mail wskazany w linku KONTAKT. Niniejszy regulamin jest części± treści zawieranej przez sklep oraz zawieraj±cego klienta umowy kupna – sprzedaży. Treść regulaminu jest dla stron obowi±zuj±ca zgodnie z brzmieniem od momentu złożenia przez klienta zamówienia.

© 2018 GortoMed - Schodołazy, Wózki elektryczne, Podno¶niki transportowe, Windy dla niepełnosprawnych, Aparaty tlenowe - Wszystkie prawa zastrzeżone.
Partnerzy: Sklep medyczny, sprzęt rehabilitacyjny, windy dla niepełnosprawnych, sprzęt sportowy, Łóżka szpitalne - Regulamin zakupów